SØKNAD / APPLICATION

WELCOME TO  TRÆNA!

Apply header 2018 blue

Download the Application form below, fill out and e-mail info@tenktraena.no. If you have trouble with filling it out, copy the questions below and insert in your own document. We prefer applications via e-mail.

DEADLINE for applications for projects in 2017 is the 22nd of October 2017

Application Form 2018 (doc)

Application Form 2018 (docx)

Application Form 2018 (pdf)

 

NEWS 2017: If you are interested in our other programs, you can also apply to our Business in Residence or Chefs in Residence Follow the links, read more and apply.

APPLICATION/SØKNAD

 

1. Søker(e)/Applicant(s)

2. Fødselsdato/Date of birth

3. Adresse /Adress

4. Telefon /Phone

5. E-mail

6. Prosjekttittel / Project title

7. Periode/Time period
Please specify what period of time you wish to come. Also write if there are several alternatives. (November 2017-December 2018)

8. Kostnader/Costs
AIR TRÆNA might be able to cover the travel expenses, please estimate your costs. Other expenses (material, production etc) we normally don´t have capacity to cover, but you are welcome to list your expected costs and we might be able to help you find additional funding.

9. Formål med oppholdet/Objectives with the stay
Kort beskrivelse av residentens formål og konkrete aktiviteter. For utdypning, herunder tidsplan, og referanse-prosjekter henvises til vedlegg /Short description of the applicants objectives and planned activities for the stay. Fur further info, such as time-plan or reference projects, please attach documents separately. (maximum 2000 characters)

10. Kort beskrivning av residenten /Short introduction by the resident
Beskriv deg som resident, bakgrunn, kompetanser, interesser. CV og/eller annen relevant informasjon kan vedlegges. / Describe you as a resident; background, competences, interests. CV or other relevant information can be attached (Maximum 1500 characters)

11. Produksjon/Production
Hva blir resultatet av prosjektet? Hvorfor er det av interesse for lokalsamfunnet? Beskriv prosjektets betydning for øy-samfunnet og/eller andre ventede effekter utenfor Træna. /What are the expected results from the project? In what way is it interesting for the local community? Describe the effects locally and/or in a wider context. (Max 3000 characters)

12. Øvrig/Other
Kreves der særlige lokaler eller andre ressurser for att gjennomføre prosjektet? Er der andre særlige opplysninger av betydning for vurdering av prosjektet? / Is there a need for specific localities or other resources in order to complete the project? Any other information good to know when validating the application

13. How did you hear about AIR Træna?

14. Vedlegg/Attached files

 

UTVALGSKRITERIER & SØKNADSFORMALIA /
For english version check here

Grunnleggende krav:

 • Residenten må være over 18 år
 • Residenten må ha en plan for oppholdet og innlevert en gyldig søknad innen fristen

Utvelgelse skjer på følgende grunnlag:

 • Kunstferdighet/faglig kompetansenivå
  Nivået på søknadens kompetanse innen for dens profesjon vurderes.
 • Nyhetsverdi
  Er prosjektet eller tiltaket nytt, eller har lignende allerede vært prøvd ut på Træna eller i Nordland? Prosjektets potensiale til nyskapning (ny kunnskap, nye aktiviteter, nye forretningsidéer etc) vurderes.
 • Effekt i lokalsamfunnet.
  Hvordan bidrar residentprosjektet til lokalsamfunnets utvikling? Residentens interesse for involvering av lokalsamfunn og deltakelse i lokal / regional sammenheng vurderes.
 • Spin-offs. Er det mulig at prosjektet kan bidra til videreutvikling også etter avsluttet prosjekt?

Ved utvelgelse av residenter tas det hensyn til variasjon, slik at kunstart/fagområde og bidrag til lokalsamfunn blir av forskjellig art.

Utvalgsgruppe:
Valget av aktører som for tildelt plass i residentet gjørs av en utvalgsgruppe sammensatt av personer fra Træna kommune, Helgelands Museum, Trænafestivalen og Træna lokalsamfunn.

Good luck! We are looking forward hearing from you!forsidesbilde_insta

 

Advertisements

3 thoughts on “SØKNAD / APPLICATION

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s