BAKGRUNN

AiR TRÆNA

10487303_10152581993946078_1154197565587617194_n

Bakgrunn (sorry,  only in Norwegian)

Træna har etter årene fått ett brett nettverk av kulturaktører som virker innenfor mange forskjellige felter. Der er flere som er dypt engasjert i samfunnet og som ser Træna og Nordland som en interessant plass for å etablere kulturell virksomhet. Træna vil  ivareta disse personer og deres kompetanse, de kan være en ressurs i utviklingen av samfunnet, og i posisjoneringen av øygruppen som en kulturell node i Nordland. I 2014 ble det bygget et nytt og arkitektonisk interessant boligområde som nå er ferdigstilt, men ennå ikke fullt bebodd. Et Artist in Residence ble etablert i juni 2015, hvor gratis opphold kunne tilbys i en av de nye boligene. Kulturaktører og kunstnere eller andre kreative personer får gjennom ordningen sjansen å prøve øy-livet på Helgelandskysten.

 

Kort beskrivelse av prosjektet

Tiltaket innebærer å  etablere et AIR TRÆNA der kunstnere/kulturaktører og andre profesjonelle tilbys muligheten til opphold på Træna i 1-3 måneder med gratis bolig. I gjengjeld bidrar residenten med noen typer av kreativ produksjon som vil komme samfunnet Træna til gang.

 

Formålet med  AiR TRÆNA er å:

– ivareta Trænas potensial som kulturell node i Nord-Norge

– bidra til kulturelle avtrykk av høy kvalitet som skjer lokalt

– sette Træna og Nordland på det internasjonale kulturkart

– øke bolyst gjennom å tilby kunstnere og andre til å prøve livet på Træna under en begrenset tid

 

Effekter

Med AiR Træna ønsker vi å bli en interessant og kjent kulturell node som gjør Træna og Nordland attraktiv før kunstnere/kulturaktører/kreatører fra ett brett felt. Vi vil at kulturaktivitet skal skje under hele året, hvilket kan skape en bedre grunn før opplevelsesnæringen og økt bolyst. AiR TRÆNA vil ivareta det brede nettverk av kulturaktører som gjennom festivalen allerede er kjent med stedet. Men ønsker også å tiltrekke helt nye krafter, som ikke har tidligere erfaring av øyen.  Tiltaket forventes å lede til økt bolyst da flere gis mulighet til å prøve å bo og virke på Træna. At andre mennesker ser at det går an å bo på ei øy i Nordland og drive spennende prosjekter kan også inspirere flere til lignende satsinger.

Målgruppe

Den primære målgruppen før medvirkende i AiR TRÆNAs oppstart er kulturutøvere som enten allerede har en relasjon til Træna eller som er helt ukjente med stedet. Medvirkende kan variere fra Norge, fra øvrige Skandinavia, eller resten av verden. Sekundær målgruppe er personer med andre profesjoner en kultur, og som vil bruke oppholdet på Træna for profesjonell produksjon/forskning/eller annet prosjekt som kan bidra til lokalsamfunnet, men også til resten av verden. Medvirkende aktører skal gjennomføre en produksjon som retter seg mot et publikum, enten innenfor oppholdstiden, eller snart etterpå. Produksjoner kan være av varierende art, f.eks. utstilling, radiofremstilling, seminar, publikasjon, tekst, scenisk tolkning eller et produkt.

Valget av kulturaktører som gis plass som resident velges av en urvalgsgruppe sammensatt av personer fra Træna kommune, Helgelands Museum, Trænafestivalen og evt. flere. Typer av residenter skal variere sådan at kunstart og bidrag til lokalsamfunnet blir av forskjellig art. Residentens interesse for involvering av lokalsamfunnet og deltakelse i regionale sammenheng tas hensyn til i utvalg.

 

Organisasjon

AiR TRÆNA er et lokalt residenssentra på Træna, som primært drives i samarbeid mellom kommunen, Trænafestivalen og Helgelands Museum, dertil kommer ressursgruppen for Utviklingsprosjektet Tenk Træna hvor privat næringsliv og fylkeskommunen er representert.  Oppstarten organiseres innenfor kommunens eierskap, men målsettingen er å etablere en selvstendig organisasjon etter hvert.

 

Prosjektledelse: Træna kommune, utviklingssjef Moa Bjørnson Ansvar; fremdrift og overordnet ansvar for AiR TRÆNA.

Utvalgsgruppe: Træna kommune, Helgelands museum, Trænafestivalen, samt representanter fra Utviklingsprosjekt Træna. Ansvar; ansøkningsvurdering, utvalg, støtte, markedsføring, evaluering og planering.

Mentor/kontaktperson til residensdeltakere utpekes av utvalgsgruppen basert på søkerens fokusområde. Ansvar, hjelp med praktiske ting, kontakter og støtte under oppholdstiden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s