Lagarbeid med Jo Straube

I April måned var fotograf Jo Straube Artist in Residence på Træna. Hans prosjekt var å sette søkelyset på frivillige lag og foreninger, og prøve å kartlegge hvordan frivillighet og dugnadsarbeid fungerer i en av Norges minste kommuner. Jo fotograferte nesten alle foreninger og lag i Træna og prosjektet ble avsluttet med en utstilling som henger i Badstue-Naustet ved Havfolkets Hus sommeren 2019. Her er hans beskrivelse av Lagarbeidet i Træna:

Træna idrettslag, FOTO: Jo Straube

Lagarbeid – en liten historie om grasrotdemokrati

Fiskernes bedehuskapell har vært der lengst, Idrettslaget har flest medlemmer, Trænafestivalen har størst omsetning. Det alle Træna sine lag og foreninger har de til felles er at de bidrar til identitet og samhold i den lille kommunen ute i havgapet.

Lille Træna, Norges minste kommune med sine 15 kvadratkilometer, har cirka 456 innbyggere (hvorav rundt 400 på Husøy og 55 i Selvær), har (cirka) 34 lag og foreninger, hvorav 24 er registrert i Brønnøysundregistret.

Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet og viktige kanaler for engasjerte innbyggere. 

Men det blir stadig færre som engasjerer seg i lag og foreninger. Den amerikanske samfunnsforskeren Robert Putnam studerte hvordan sivilsamfunnet forvitret fra sekstitallet og utover de neste tiårene: Mens vi ble mer velstående privat, forvitret den sosiale kapitalen. I Norge var det full aktivitet i foreningslivet, før det begynte å dale i alle type foreninger på åttitallet.

Med denne lille bildeserien ønsker jeg å sette søkelyset på frivillige lag og foreninger, og stille det åpne spørsmålet: Hva er det de bidrar med?

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, personer som står och inomhus
Vernissage 19. juni 2019 Foto: Moa Björnson

I Norge har vi 103 270 registrerte lag og foreninger (2019). Oslo har 2059, mens Nordland har 3643 registrerte lag og foreninger, selv om det bor tre ganger så mange mennesker i Oslo. Ifølge SSB er verdiskapingen i frivillig sektor på 130 milliarder kroner i året (fra Satellittregnskapet for 2015), men hva foreningsarbeid bidrar til som et sosialt lim og livskvalitet finnes det ikke et svar på som har to streker under.

Selv om det er 10 millioner foreningsmedlemskap i Norge – så nordmenn er i gjennomsnitt medlem av mer enn to lag og foreninger – så blir det stadig færre. Vi er mer selektive med hva vi melder oss inn i og vi bruker mindre tid på frivillig arbeid enn før.

Enn så lenge – Træna har et svært høyt antall foreninger i forhold til innbyggertall. Og ser du godt etter ser du flere ansikter som dukker opp i både tre og fire foreninger.

Bilden kan innehålla: text
Foto: Moa Björnson
TRÆNA KYSTLAG Orgnr. 997 971 582 Stiftet: 2011 Medlemmer: 51 Træna Kystlag er i likhet med de andre 126 lokale kystlagene rundt i Norge underlagt det sentrale organet Forbundet Kysten. Kystlaget har som mål å ivareta kystkulturens historie. I samarbeid med Træna museum bygger Kystlaget nå et eget Kysthus som skal fungere som bevarings- og formidlingsarena for kystkulturen i Træna og Helgeland.Framtidige prosjekter vil hovedsakelig bestå av å ta vare på båter, redskaper og historie fra Helgelandskysten fra år 1900 og fram til i dag. På bildet (fra venstre): Eivind Langskjær (nestleder), Trond Vegard Sletten (vara), Elin Holmen (vara), Øystein Ånetsen Holmen (sekretær), Jan Petter Bjørnvik (leder), Roald Holmen (frivillig), Arnold Holmen (frivillig). Kasserer Anja Antonsen og styremedlemmene Kåre Johan Myhre og Per Christian Karlsen var ikke til stede da bildet ble tatt. FOTO: JO STRAUBE
HAGELAGET Uformelt organisert Høsten 2014 filmet NRK ulike hager på Træna. En liten dugnadsgjeng ble filmet da de stelte i museumshagen. Dermed hadde «Hagelaget» oppstått. Jorid Langskjær har siden vært pådriver for å kalle inn til dugnad i museumshagen og andre fellesarealer, men «vi er jo ikke noen ordentlig forening», sier hun. På bildet: Kinga Krause, Karen Marie Jeppesen, Marit Strige Bertheussen, Maren Linea Pedersen, Alfred Strige Ylvisaker, Magnus Nymark, Jorid Langskjær, Lill Inger Korsnes, Jenny Jeppesen. FOTO: Jo Straube
TRÆNA BADSTUE-NAUST Orgnr. 918 311 785 Stiftet: 2016 Medlemmer: 25 Trænas badstue-naust ble bygget av en gruppe arkitektstudenter som var på Træna som en del av Artist in residency-ordningen. Badstue-naustet skal være en sosial møteplass i tillegg til badstue og badehus, så her foregår også foredrag og tilstelninger for lokalbefolkning og gjester. På bildet (fra venstre): Fransine Ånetsen Holmen, Anita Fillingsnes Sjøset, Lill-Inger Korsnes, Gunn Olsen, Marit Bertheussen, Siw Jeanette Berg, Moa Björnson, Jaime Alexis Escobar Rojas. FOTO: Jo Straube
DET NORSKE PARADISFORBUND Orgnr. 914 388 317 Stiftet: 2015 Styret: Sigrid Mogård-Jansen (styreleder), Anita Overelv, Lill-Katrin Dahn, Ole Johnny Olsen, Jan Helge Andersen (på bildet), Katrine Nagy Opdahl. Det norske paradisforbundet ble startet som et Guinness rekord-forsøk på å lage verdens lengste paradis. Slagordet var ”Hoppe paradis i paradis”. Det ble gjennomført et NM, men foreningen ligger nå brakk. Jan Helge Andersen var den eneste i styret som var på Træna da bildet skulle tas, da de andre bor i Oslo, Tromsø eller var bortreist på fiske. FOTO: Jo StraubeJo Straube (1983)
Fotograf Jo Straube sine prosjekter har på ulike måter handlet om demokrati. Mest kjent er han for boken «Det norske biblioteket», der han kjørte over 20 000 kilometer for å besøke over 200 folkebibliotek. Målet var å dokumentere tilstanden av institusjonen som kan sies å være en bærebjelke for opplyst offentlighet. Boken ble kåret til Årets vakreste bok 2018 av Grafill.

Av tidligere prosjekter kan nevnes «Dreams of a democracy», der han frem mot valget i Myanmar i 2015 portretterte folk som var involvert i, eller sterkt påvirket av, de store politiske omveltningene i landet. Her ga han et nyansert og direkte bilde av deltakerne i en røff overgang til demokratisk styreform.
I 2012, før Obama ble gjenvalgt, portretterte han amerikanere i «American Dreams» og i 2010 dokumenterte han ettervirkningene av finanskrisen på Island, som fikk alvorlige følger fordi de demokratiske institusjonene sviktet.

JO STRAUBE


www.jostraube.no
@jostraube

Takk alle trænværinger som sporty stilte opp! Takk til Fritt Ord, Træna AiR, Helgeland museum, som gjorde det mulig å gjøre dette prosjektet. Takk til Oddleiv Apneseth, Fred Ivar Utsi Klemetsen og Martin Otterbeck for inspirasjon, Moa Björnson og Katrine Sørgård som sporet meg på tanken om å søke, og til Marit Bertheussen for all hjelp underveis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s